Naši klienti

                            

 

 

Řízení firem, systémy rozvoje, řízení jakosti

  • poradenství pro budování a zlepšování systémů managementu

  • finanční řízení

  • strategické řízení

  • EFQM, benchmarking

  • restrukturalizace a zlepšování systému managementu jakosti

  • auditní činnost - systémy managementu