Naši klienti

                            

 

 

Dotace z EU - grantové a dotační poradenství

Najdeme dotační příležitost Vaší firmu, neziskovou organizaci či obec, vyhledáme vhodný dotační titul, vypracujeme za Vás potřebný projekt a povedeme povinnou administrativu až do chvíle, kdy Vám bude dotace z EU vyplacena.

 Služby zahrnují:

  •     vyhledání vhodných dotačních možností pro jednotlivé projekty

  •     vypracování žádosti a všech povinných příloh

  •     zastupování klienta při podání projektu v příslušné agentuře

  •     monitoring a administrativní vedení projektu 

Vstupní analýza

Pomůžeme zformulovat projektový záměr Vašeho návrhu a zjistíme, z jakých zdrojů by jej bylo možné financovat. Tuto službu poskytujeme zdarma.

Příprava projektu

Zpracujeme kompletní žádost o dotaci pro Váš projekt či její část. Mezi obvyklé služby patří vypracování studie proveditelnosti, ekonomické analýzy, definice podnikatelského záměru, analýza nákladů a přínosů, atd. V případě, že se rozhodnete vypracovat projekt vlastními silami, nabízíme odborné konzultace.

Řízení projektu

Zajistíme realizaci Vašeho projektu podle kritérií, uvedených ve smlouvě o dotaci. Naše činnost může obsahovat sledování nákladů z hlediska jejich uznatelnosti, komunikaci s implementačním orgánem, podávání průběžných zpráv a závěrečné zprávy včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace. Cílem této služby je eliminace rizika vrácení dotace.