Naši klienti

                            

 

 

Poradenství pro inkubátory, vědecko-technické parky, inovační centra a rozvojové agentury

Oblasti poradenství

 • Dealflow – získávání nových projektů a firem

 • Brand management – budování značky a pozitivního vnímání

 • Vztahy s veřejností – media relations, public relations

 • Internetové projekty

 • Budování inovační infrastruktury, tvorba strategických dokumentů

 • Procesy

 • Transfer technologií

 • Projektová činnost, dotace a dotační management

 • Poradenství a konzultace pro začínající firmy a projekty

Výsledky a realizované zakázky

 • Tři roky zkušenosti z  top managementu Jihomoravského inovačního centra (JIC), nejúspěšnější organizace na podporu inovačního podnikání v České republice a provozovatele prvního a největšího technologického inkubátoru

 • Návrh a řízení marketingové strategie JIC s měřitelnými a prokazatelnými výsledky

 • Podíl na navrhování a zavádění procesů - konzultační proces, hodnocení firem, interní předpisy, informační systém

 • Vypracování Studie udržitelnosti pro Regionální centrum transferu technologií – provozovatele   Podnikatelského inkubátoru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

 • Zkušenost s poradenstvím a konzultacemi pro začínající firmy

 •