Naši klienti

                            

 

 

Firemní poradenství

Poskytujeme poradenství pro podnikatele a firmy v mnoha oblastech. Dokážeme poradit podnikatelům ve všech fázích vývoje jejich společnosti - od úplných počátků přes zahájení podnikání, růst až po ukončení podnikatelské činnosti.

  • Podnikatelské plány
  • Marketingové strategie a plány
  • Realizace marketingových plánů - public relations, mediarelations, vztahy se zákazníky, komunikace, obchodní politika, průzkumy trhu
  • Získání finančních prostředků k podnikání
  • Základy finančního řízení podniku
  • Výběr spolupracovníků, výběrová a přijímací řízení
  • Základy a rozvoj vnitropodnikového řízení