Naši klienti

                            

 

 

Dotace z EU

 • Telčská strojírenská, a.s.

 • Statutární město Brno

 • Město Ivančice

 • Stavex, Uherské Hradiště

Marketingové poradenství

 • Nová Mosilana, a.s.

 • Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.

 • MONECO, spol. s r.o.

 • Hartmann Rico, a.s.

 • CCV, s.r.o.

 • Smlouvy on - line (www.smlouvy-online.cz)

Poradenství pro inovační infrastrukturu

 • Regionální centrum transferu technologií (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

 • Podnikatelský inkubátor (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)